Serwis Ling.pl korzysta z plików cookies

index.html

Wielki słownik angielsko-polski
red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

n spoiwo, lepiszcze, pot. trudne położenie, ligatura, łuk ligaturowy, tech. stwardniała glina pomiędzy warstwami węgla, zmora, udręka

Słownik angielsko-polski PARK
Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

7b`dvt porywać, uprowadzać.

Słownik angielsko-polski EXETER
Copyright © Wydawnictwo Kastor. Słownik w cenach promocyjnych do nabycia u wydawcy.

[æb`dʌkt] uprowadzać, porywać

Nowoczesny słownik języka angielskiego

burda, awantura, głośna kłótnia; kłócić się głośno, awanturować się

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

kierunek m

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

/@'pil/ v Składać apelację (przeciwko czemuś) Prosecutors appealed the dismissal of charges against ex-CIA official Joseph Fernandez (Oskarżenie złożyło apelację przeciwko zwolnieniu z zarzutów byłego urzędnika CIA, Josepha Fernandeza) - USA Today (1990) They have seven days to appeal the decision (Mają siedem dni na złożenie apelacji od tej decyzji) - Live at Five [program WBIR-TV Knoxville] (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

[æb'dʎkt] vt form. uprowadzać, porywać

ECTACO słownik angielsko-polski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SUFIT: WYPRAWIAĆ SUFIT

STROPOWAĆ

Słownik internautów

porywać, uprowadzać

Słownik polsko-angielski EXETER
Copyright © Wydawnictwo Kastor. Słownik w cenach promocyjnych do nabycia u wydawcy.

fragment, excerpt; ~ czegoś scrap of sth

Słownik polsko-angielski PARK
Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C fragment.

Uniwersalny słownik polsko-angielski
Copyright by (http://www.haraldg.pl) Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m fragment; excerpt

Słownik arbitrażu
© Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie

appel (F) = appello (I) = Berufung (D): a judicial remedy with full review of the merits. Rare in arbitration. When waiver agreement excludes "all appeals", this means all remedies.

appel (F) = appello (I) = Berufung (D): a judicial remedy with full review of the merits. Rare in arbitration. When waiver agreement excludes "all appeals", this means all remedies.
apelacja: środek odwoławczy z żądaniem rozpoznania istoty (meritum) sprawy. Rzadko występuje w postępowaniu arbitrażowym (w Polsce nie ma zastosowania w odniesieniu do postępowania arbitrażowego). Jeżeli umowa zrzeczenia się waiver agreement wyklucza "wszelkie apelacje", oznacza to rezygnację ze środków zaskarżenia.

Słownik polsko-angielski mLingua
© Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

German measles

Słownik astronomiczny
aut. K. Czart, słownik udostępniony dzięki portalowi Astronomia.pl

ognisko

Duży słownik chemiczny

olej, ropa naftowa

Słownik audio-video Montevideo

udział, część przypadająca z podziału; akcja; świadectwo udziałowe; akcja na giełdzie; dzielić się, rozdzielać, uczestniczyć, partycypować;
posiadać wspólnie

Słownik częstych błędów w angielskim
copyright by Wiedza Powszechna (aut. D. Jemielniak i P. Labenz)

Pay znaczy płacić. Używając tego czasownika, trzeba pamiętać o występujących z nim przyimkach. Płacić czekiem/kartą kredytową to pay by cheque/credit card, płacić gotówką natomiast to pay in cash albo po prostu pay cash, np. Do you want me to pay (in) cash or could I pay by credit card? (Czy chcecie, bym płacił gotówką, czy mogę zapłacić kartą kredytową?).

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

grudzień (gwara finansowa)

ECTACO słownik polsko-angielski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RUNNER

Otwarty słownik angielsko-polski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

porywać

uprowadzać

uprowadzić

uwodzić

porwać

Słownik zdrobnień

Desmond

Wordnet Dictionary

pull away from the body, of muscles, of people

Webster's Dictionary of English

(v. t.) To overlay or cover the inner side of the roof of; to furnish with a ceiling; as, to ceil a room., (v. t.) To line or finish a surface, as of a wall, with plaster, stucco, thin boards, or the like.

Virtual Entity of Relevant Acronyms

Berkeley Internet Name DOMAIN [software] (Unix)

Easton's 1897 Bible Dictionary

In the East objects are carried in the bosom which Europeans carry in the pocket. To have in one's bosom indicates kindness, secrecy, or intimacy (Gen. 16:5; 2 Sam. 12:8). Christ is said to have been in "the bosom of the Father," i.e., he had the most perfect knowledge of the Father, had the closest intimacy with him (John 1:18). John (13:23) was "leaning on Jesus' bosom" at the last supper. Our Lord carries his lambs in his bosom, i.e., has a tender, watchful care over them (Isa. 40:11).

FOLDOC Słownik terminów komputerowych


Berkeley Internet Name Domain

Słownik religii polsko-angielski

fragment, excerpt

Roget's Thesaurus

N. direction, bearing, course, vector; set, drift, tenor; tendency => 176; incidence; bending, trending => v.;
dip, tack, aim, collimation; steering steerage. point of the compass, cardinal points; North East, South, West; N by E, ENE, NE by N, NE, => rhumb, azimuth, line of collimation. line, path, road, range, quarter, line of march; alignment, allignment; air line, beeline; straight shoot. V. tend towards, bend towards, point towards; conduct to, go to; point to, point at; bend, trend, verge, incline, dip, determine. steer for, steer towards, make for, make towards; aim at, level at; take aim; keep a course, hold a course; be bound for; bend one's steps towards; direct one's course, steer one's course, bend one's course, shape one's course; align one's march, allign one's march; to straight, go straight to the point; march on, march on a point. ascertain one's direction => n.;
s'o rienter, see which way the windblows; box the compass; take the air line. Adj. directed => v. directed towards; pointing towards => v.;
bound for; aligned, with alligned with; direct, straight; undeviating, unswerving; straightforward; North, Northern, Northerly, => n. Adv. towards; on the road, on the high road to; en avant; versus, to; hither, thither, whither; directly; straight as an arrow, forwards as an arrow; point blank; in a bee line to, in a direct line to, as the crow flies, in a straight line to, in a bee line for, in a direct line for, in a straight line for, in a bee line with, in a direct line with, in a straight line with; in a line with; full tilt at, as the crow flies. before the wind, near the wind, close to the wind, against the wind; windwards, in the wind's eye. through, via, by way of; in all directions, in all manner of ways; quaquaversum, from the four winds.

N. direction; management, managery; government, gubernation, conduct, legislation, regulation, guidance; bossism [U.S.];
legislature; steerage, pilotage; reins, reins of government; helm, rudder, needle, compass; guiding star, load star, lode star, pole star; cynosure. supervision, superintendence; surveillance, oversight; eye of the master; control, charge; board of control => (council) 696; command => (authority) 73
7. premiership, senatorship; director => 694; chair, portfolio. statesmanship; statecraft, kingcraft, queencraft. ministry, ministration; administration; stewardship, proctorship; agency. V. direct, manage, govern, conduct; order, prescribe, cut out work for; bead, lead; lead the way, show the way; take the lead, lead on; regulate, guide, steer, pilot; tackle take the helm, be at the helm; have the reins, handle the reins, hold the reins, take the reins; drive, tool. superintend, supervise; overlook, control, keep in order, look after, see to, legislate for; administer, ministrate; matronize; have the care of, have the charge of; have charge of, take the direction; pull the strings, pull the wires; rule => (command) 737; have the direction, hold office, hold the portfolio; preside, preside at the board; take the chair, occupy the chair, be in the chair; pull the stroke oar. Adj. directing => v.;
hegemonic. Adv. at the helm, at the head of.

The Jargon Lexicon

sleep vi.
1. [techspeak] To relinquish a claim (of a process on a multitasking system) for service; to indicate to the scheduler that a process may be deactivated until some given event occurs or a specified time delay elapses.
2. In jargon, used very similarly to v. block; also in sleep on, syn. with block on. Often used to indicate that the speaker has relinquished a demand for resources until some (possibly unspecified) external event: ``They can't get the fix I've been asking for into the next release, so I'm going to sleep on it until the release, then start hassling them again.'' @comment ESR

Devil's Dictionary

v.t. In law, to put the dice into the box for another throw.

Otwarty słownik polsko-angielski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chunk

shatter

excerpt

fragment

passage

portion

Polski słownik synonimów
aut. Marcin Mi

kogut, kurek

Słownik uniwersalny niemiecko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

f, - , -en kuracja f, le-czenie n

Słownik uniwersalny polsko-niemiecki
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

m (tekstu) Ausschnitt m, Auszug m;
(brak całości) Fragment n

ECTACO słownik polsko-niemiecki
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HAHN

Słownik techniczny polsko-niemiecki

Target n, Auffänger m, Treffplatte f

Słownik techniczny niemiecko-polski

silos m, zasobnik m

Słownik religii polsko-niemiecki

Teil mn , Abschnitt m, Fragment n

Słownik polityki i dyplomacji niemiecko-polski

ponadnarodowy

ława f

Słownik Ekologiczny niemiecko-polski
A. Słomczewska

silos m

Słownik religii niemiecko-polski

fragment m

ECTACO słownik niemiecko-polski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LECZENIE

KURACJA

Otwarty słownik niemiecko-polski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uzdrowiskowy

leczenie

kuracyjny

kuracja

Niemiecki słownik synonimów
aut. Daniel Nader, http://www.openthesaurus.de

Gattung, Geschlecht

Otwarty słownik polsko-niemiecki
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Hahn

Słownik uniwersalny polsko-francuski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

m fragment m

Słownik uniwersalny francusko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[fragm10.gif' />] m fragment, kawałek m

ECTACO słownik polsko-francuski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INCISE

BOUT

LAMBEAU

COUPURE

PIČCE

FRAGMENT

Słownik środowiska francusko-polski

silos m

Słownik nieruchomości francusko-polski

zarząd, administracja, kierownictwo, zarządzanie

ECTACO słownik francusko-polski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZEPIS

Słownik religii polsko-francuski

extrait m

Otwarty słownik francusko-polski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ułamek

odłamek

fragment

urywek

Otwarty słownik polsko-francuski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

malines

Słownik uniwersalny polsko-włoski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Hanna Cieśla)

m frammento m

Otwarty słownik polsko-włoski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

porzione

pezzo

frammento

Duży słownik polsko-rosyjski
Wydawnictwo ExLibris www.exlibris-pl.com

rоwu м канава, ров

Słownik polsko-rosyjski
Copyright © Wydawnictwo Kastor. Słownik w cenach promocyjnych do nabycia u wydawcy.

петуж

Słownik religii polsko-rosyjski

фрагмент м

Otwarty słownik polsko-rosyjski
V.8.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Фрагмент

Wielki słownik hiszpańsko-polski

f snop(ek) m;
wiązka f;
fiz , techn strumień m

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

m wiązka f, snop m

Słownik uniwersalny polsko-hiszpański
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

m fragmento, trozo m

Otwarty słownik hiszpańsko-polski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wiązka

Otwarty słownik polsko-hiszpański
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fragmento